Welkom bij leren lezen en meer

 

Lia Verweij

hulpverlening op maat voor jonge kinderen.

leesbegeleider van Lezen Moet Je Doen

 

"Ik vind het fantastisch om met kinderen spelend te leren. Het is geweldig om een kind via mimiek en beweging of door een situatie uit te spelen met speelpoppen en allerlei leuke materialen uit te dagen. En om dan te komen tot een volgend stapje in zijn ontwikkeling. Ik ga daarbij uit van de belevingswereld en motivatie van het kind".

 


Spelend leren!

Ervarend leren met woordenschat uitbreiden, actief taalgebruik uitlokken, leren lezen met gebruik van onderdelen uit de leesmethodiek Lezen Moet je Je Doen, motorische schrijfoefeningen of tel/rekenlesjes.


Onderwijszorg

Soms gaat het leren niet vanzelfsprekend en heeft uw kind extra begeleiding nodig op school (primair onderwijs , SBO of Speciaal onderwijs) of in de thuisomgeving. Aandacht voor emoties en sociale vaardigheden zijn van primair belang. Wanneer het kind goed in zijn vel zit komt het pas tot leren. Soms heeft het daar hulp bij nodig.


Onderhoud lezen

Of misschien heeft uw zoon/dochter het VSO ZML school doorlopen en wilt u graag dat hij/zij het lezen blijft onderhouden.

 

Workshop "Lezen Moet Je Doen" voor leerkrachten en / of logopedisten

Op locatie kan ik een workshop geven over de methodiek Lezen Moet Je Doen: de deelvaardigheden, de doelen, de opbouw en de materialen. 


 Werkgebied in de omgeving van het Groene Hart (neem contact op voor de mogelijkheden):

  • Boskoop
  • Waddinxveen
  • Alphen aan den Rijn
  • Hazerswoude
  • Leiden
  • Zoeterwoude
  • Reeuwijk
  • Bodegraven
  • Gouda
  • Zoetermeer en omgeving     

Het gaat erom: “Wat heeft dit kind nodig om zich te ontwikkelen?”

Mogelijk kan ik U daarbij helpen.