Hoe kan ik uw kind helpen?

  • Bij taalachterstand of stoornis maak ik voor de uitbreiding van de woordenschat gebruik van woordplaatjes/ foto’s, taal ondersteunende gebaren en ervarend materiaal. Door gebruik te maken van taalondersteunende gebaren kan taal beter uitgelokt worden en zijn woorden eerder herkenbaar.
  • Als leesbegeleider heb ik veel ervaring met de leesmethodiek “Lezen Moet Je Doen”, de leesmethode van gebaar en beeld, met o.a. het pictolezen, de klankgebaren, de lettervormen en later de auditieve oefeningen met de geleerde letters. Ik kan uw kind stap voor stap begeleiden bij het leesproces volgens deze methodiek.

       Ook heb ik ervaring met de start van het aanvankelijk leren lezen zoals op de basisschool plaatsvindt. Ik kan uw           kind begeleiden bij het proces met de leesvoorwaarden in groep 2 of extra ondersteuning bij de klank-teken

       koppeling en woorden lezen in groep 3. 

   

  • Ik werk met kinderen aan de rekenvoorwaarden waarbij ervarend wordt ontdekt vanuit lichaamsbesef en ruimtelijke oriëntatie en volgens de SLO lessen van de rekenmethodiek  “ de rekenboog”.
  • Ook kan ik een dagdeel op school een leerling begeleiden. Door observeren bekijk ik waar de leerling behoefte aan heeft. Vandaaruit kan ik de leerkracht tips geven of vanuit een plan en overleg persoonlijke zorg bieden tijdens bijvoorbeeld de gym of buiten spelen omdat dit vrijere situaties zijn of daar waar behoefte aan is.

Het jonge kind leert niet in “hokjes”. 

Taal, lezen, motoriek, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling vormen samen een geheel en beïnvloeden elkaar. Alles wordt op een ontdekkende spelende manier aangeboden. Het kind moet zich prettig voelen, dan kan het spelend leren. 

 

Dat is mijn uitdaging.