Lezen Moet Je Doen

Deze leesmethodiek is ontwikkeld door Mevr. Trijntje de Wit, zie

Lezen Moet Je Doen.

 

Bij Lezen Moet Je Doen gaan we ons eerst richten op het lezen en later pas het schrijven.


Eerste vaardigheden, 

welke naast elkaar aangeboden kunnen worden:

  • Het pictolezen (schriftbewustwording en de leesrichting) met “Zeggen wat je ziet…en dat begrijpen”
  • De lettervormen aanleren (vormbewustwording) : 10 grondvormen, waarmee later de letters gemaakt kunnen worden.
  • Klankgebaren aanleren: articulatie (zeggen) - klank (horen)  - gebaar (zien)  koppelen. Ontwikkelen van klankbewustzijn. 

Om deze eerste vaardigheden te kunnen starten moet het kind wel enkele basale basisvaardigheden beheersen in taalontwikkeling en taalbegrip.


Daarna..

  • Lettersymbool / klankgebaar / lettervormen koppelen. Leesvoorwaardenoefeningen: visuele discriminatie: letters onderscheiden, later in een woord. Auditieve discriminatie: in welk woord hoor je de geleerde letter/ klank.
  • Klanksynthese oefenen: eerst auditieve synthese  (aa – p = aap) en koppelen aan een betekenis. Hierin is een opbouw vanuit auditief synthese (alleen de klanken horen) naar visuele synthese (letters zien) en dan het woord maken tot het flitsend lezen. 
  • Gebruik van de mappen “Lezen wat je kunt” A, B, C en D.

Opbouw in aanleren van de letters:

Van lange klanken( bv. aa), naar 2 tekenklanken (bv. au), later pas de korte klanken (bv. a).

Extra's

  • Er kan ook gebruik gemaakt worden van pictoschrijver; dan maakt de juf een persoonlijk pictoverhaal met de geleerde letters of woordjes erin verwerkt.
  • Pictolezen op de computer via Kijken en kiezen.

Met deze methode kan het volledige leesproces doorgelopen worden.

 

Het is ook mogelijk, afhankelijk van het kind, om halverwege het proces van LMJD over te stappen naar een reguliere leesmethode.