Begeleiding

Hoe

Vanuit de vraagstelling van de ouders

 • Intake gesprek met de ouder (s) over uw kind en de wensen 
 • 1e Kennismakingsactiviteit met uw kind om inzicht krijgen in de mogelijkheden/ ontwikkelpunten van uw kind 
 • Behandelplan maken van een blok van 6 -8 lessen.
 • Uw kind volgt een blok van 6 – 8 lessen. Planning is 1 les van 60 min., waarvan 45 min. actief bezig zijn met uw kind en 15 min. voor voorbereiding.
 • Evaluatie gesprek  na een blok van 6-8 lessen.

      Vanuit de vraagstelling van school

 • Observatie, gesprek en opstellen behandelplan in overleg met de leerkracht van de groep.
 • Observeren en tips geven aan de leerkracht over de begeleiding van het kind.
 • Tarief in overleg.

Waar

Vanuit de vraagstelling van de ouders

 • De lessen kunnen plaatsvinden op school, thuis of bij Lia aan huis. 
 • Of u wel of  niet aanwezig bent tijdens de les is per kind verschillend. Dit gebeurt in overleg.
 • Uw kind krijgt een eigen map mee waar na elke les iets tastbaars in gedaan wordt (picto’s, foto’s etc), zodat later ouder en kind  dit na kunnen zien. Ook is het prettig om thuis te herhalen.
 • Ik werk graag samen met de leerkracht van de school en wil graag extra aandacht besteden aan wat moeilijk gaat op school of juist extra herhaald mag worden. Ook sluit ik graag aan bij schoolthema’s.
 • Het is ideaal wanneer de ouder(s), school en extra begeleiding samen werken aan de doelen van het OPP en werkplan van de school.