Lia Verweij

Ik heb mijn hele onderwijsloopbaan (30 jaar) met veel plezier  als groepsleerkracht in het z.m.l onderwijs gewerkt. Ik ben met name gespecialiseerd in het werken met het jonge kind.

 

Mijn basisopleiding is kleuterleidster en later leerkracht primair onderwijs.

Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek heb ik mijn akte speciaal onderwijs specialisatie z.m.l.kind behaald. Ik ben gecertificeerd leesbegeleider van Lezen Moet Je Doen. Ook heb ik mijn certificaat "Snoezelen in de praktijk". Ik heb mijn ervaring aangevuld met cursussen spel, autisme (geef me de 5) en leer/gedragsproblemen.

 

Als freelancer geef ik begeleiding aan kinderen, die net wat extra persoonlijke aandacht nodig hebben.

Ook kan ik in het primair onderwijs een dagdeel onderwijszorg ondersteuning te geven voor een leerling die het moeilijk vindt om met de prikkels in de groep om te gaan, zoals in vrijere situaties. Of een extra lesje buiten de groep nodig heeft om iets eigen te maken.

 

Daarnaast kan ik meekijken met de leerkracht om tips te geven zodat het kind weer in balans kan komen en zich verder kan ontwikkelen.

Vanuit mijn ervaring met zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis en kinderen met een trauma/ hechtingsstoornis kan ik passende begeleiding bieden. Uitgangspunt is een vertrouwensband tussen uw kind en de begeleider.  Daarbij ook rekening houdend met wat uw kind interessant vindt (motivatie), kan spelend geleerd worden.

Ik vind het bijzonder interessant om jonge kinderen de basisvaardigheden aan te leren. Ik ben creatief en denk in oplossingen.

Mijn visie is om elk kind, uitgaande van zijn in aanleg aanwezige mogelijkheden, de kans te geven om zich te ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon met een maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.